MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

STAGIILE ȘI CONTROALELE ITM

STAGIILE ȘI CONTROALELE ITM

În cadrul controalelor ITM prezența elevilor la stagiile de practică este justificată în baza unor documente specifice, deoarece derularea stagiilor de practică pentru elevi la IMM-uri din piață se organizează și derulează în baza unei legi speciale, în speță Legea 258/2007.

Lectura Legii 258/2007 scoate în evidență trei părți implicate în organizarea și derularea stagiilor de practică pentru elevi și anume:
• PRACTICANTUL (stagiarul)
• ORGANIZATORUL DE PRACTICA
• PARTENERUL DE PRACTICA

Practicantul este elevul (sau studentul) care face un stagiu de practică, în conformitate cu planul de învățământ aplicabil specializării și anului de studii, cu scopul de a verifica aplicabilitatea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul orelor de curs.

Organizatorul de practică este unitatea de învățământ la care sunt înmatriculații elevii sau studenții, viitorii stagiari. Organizatorul de practică trebuie să desemneze un cadru didactic responsabil pentru coordonarea stagiilor de practică.

Partenerul de practică este organizația, instituția juridică publică sau privată, la care se va derula stagiul de practică.

Apoi, tot Legea 258/2007, prevede: „Practica elevilor și studenţilor se organizează și se desfăşoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiată între organizator și partenerul de practică.“

Legea menționează și faptul că Partenerul de practică poate să încheie un contract de muncă pe durată determinată cu Practicantul, prin negocierea remuneratiei, dar aceasta este doar o posibilitate nu o obligație.

Luând în considerare aceste elemente, avem următorii pași în organizarea stagiilor de practică pentru elevi:

  • Se încheie o convenție și/sau un contract cadru de colaborare între Organizatorul de practica și Partenerul de practică. În cuprinsul documentului sunt detaliați și identificați elevii ce vor parcurge stagiul, adresa locației de stagiu, numele persoanelor desemnate din partea unității de învățământ și din partea IMM-ului pentru coordonarea și supravegherea stagiarilor, intervalul orar alocat.
  • În prima zi de stagiu Partenerul de practică are obligația de a instrui practicanții cu privire la normele de protecţie a muncii si de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura.
  • În timpul stagiului realizăm zilnic prezența stagiarilor, pe bază de tabel centralizat, Conform prevederilor articolului 11 din Legea 258/2007: “Pe perioada de practică, partenerul de practică împreună cu reprezentantul unităţii sau al instituţiei de învăţământ urmăresc și înregistrează prezența la activitate a practicantului şi semnalează eventualele abateri unităţii sau instituţiei de învăţământ”. Partenerul de practică are obligația de a desfășura programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a elevilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20,00.

Stagiarul are obligația de a respecta Regulamentul de Ordine Interioară a Partenerului de practică și, în situația nerespectării normelor interne și a sarcinilor, unitatea de învățământ va fi anunțată și relația de practică poate fi anulată.

Așadar, în eventualitatea unui control ITM va trebui să prezentați următoarele:

  • Contractul cadru de colaborare cu Organizatorul.
  • Tabelul centralizator al practicanților
  • Condica de prezență a practicanților
  • Caietele de practică ale practicanților
  • Copii de pe cărțile de identitate ale practicanților.