MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

RESPONSABILITĂȚILE ELEVULUI CE FACE STAGIUL DE PRACTICĂ LA O FIRMĂ

RESPONSABILITĂȚILE ELEVULUI CE FACE STAGIUL DE PRACTICĂ LA O FIRMĂ

Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică:

a) să respecte programul de lucru stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, după o prealabilă instruire.

b) să utilizeze și să completeze un caiet de practică care va cuprinde informații privind:

  • denumirea modulului de pregătire;
  • competențele exersate;
  • activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru realizate;
  • observațiile personale privitoare la activitatea depusă.

c) să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul operatorului economic/instituției partener de practică își rezervă dreptul de a anula obligațiile și drepturile practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în prealabil a înștiințat directorul unității de învățământ la care este înscris elevul practicant.
Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică. El constituie dovada desfășurării pregătirii practice.
În cazul nerespectării obligațiilor, practicantului i se pot aplica sancțiunile conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ.

La finalul stagiului elevul primește un certificat de participare la stagiul de practică, avizat atât de unitatea de învățământ cât și de Partenerul de practică.