MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

ANGAJARE și EDUCAȚIE

ANGAJARE și EDUCAȚIE

Educația profesională nu încetează niciun moment, indiferent dacă conștientizăm sau nu acest fapt, deoarece ea are mai multe forme și instrumente de manifestare, putând fi: informală, non formală și formală.

Atunci când avem statutul de angajați, învățăm în fiecare moment din fiecare experiență zilnică, din fiecare moment de comunicare cu colegii, superiorii sau clienții noștri, din fiecare eroare și din fiecare reușită. Acest tip de învățare este informală și non formală, deoarece nimeni nu stă să identifice și să puncteze ce a fost nou și ce era deja cunoscut dar a fost îmbunătățit.

Tot când suntem angajați, legea îi spune Angajatorului, că trebuie să-și formeze personalul prin sesiuni de instruire formale, concentrate pe o anumită tematică. În acest caz angajații știu că se află într-un proces de formare, cunosc tema și subiectul abordat, iar la finalul sesiunii sunt punctate elementele de competență nou dobândite. Participarea la formare se poate atesta prin eliberarea unei diplome de participare sau absolvire, document ce respectă formatul intern agreat de IMM.

Formarea informală și non formală, este recunoscută și ea de către Stat prin dezvoltarea unui sistem de certificare a competențelor profesionale dobândite prin învățare la locul de muncă, în contexte nonformale.

În acest caz, persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupaţional sau standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupaţia, calificarea respectivă. Fiecărui candidat îi este repartizat un evaluator de competenţe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare. Evaluatorul de competenţe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul. Durata procesului de evaluare se stabileşte de fiecare centru în funcţie de specificul şi de complexitatea ocupaţiei, fără a depăşi 30 de zile. Evaluarea se poate finaliza cu absolvirea sau cu neabsolvirea evaluării.

Constrângerile financiare din interiorul firmelor mici și a microîntreprinderilor, lipsa de seriozitate a angajaților, determină de multe ori, plasarea formării formale a acestora la finalul listei de priorități din IMM. Din păcate, putem spune, deoarece se creează un cerc vicios ce se repetă și generează lipsa de performanță în activitatea economică.

IMM-urile mari și, în mod special multinaționalele, ce au la bază experiența de muncă și formare din alte state dezvoltate, implementează și promovează în interiorul propriilor firme un sistem de învățare continuu ce contribuie la formarea propriilor angajați. Acest fapt este extrem de benefic inclusiv pentru angajați deoarece, chiar și-n condițiile demisiei din proprie inițiativă, la momentul plecării vor fi mult mai bogați sub aspectul capacităților și competențelor profesionale personale.

În concluzie, pe de o parte IMM-urile prin factorii de decizie, pe de altă parte angajații, ar trebui să fie mai conștienți de importanța educației continue, ca premisă a succesului profesional și personal sustenabil.