MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

COMUNICAT PRESĂ – 11.11.2020

COMUNICAT PRESĂ – 11.11.2020

Lansare proiect – MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ –

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în calitate de lider de proiect şi ASOCIAȚIA PATRONILOR TULCEA în calitate de partener, implementează în perioada 30.10.2020 – 30.10.2022, proiectul cu titlul „MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ, Contract POCU/633/6/14/130342”, COD SMIS 130342, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE, Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie.

Obiectivul general al proiectului vizează: Creșterea gradului de participare, pentru un număr de 144 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar regiunea sud est, din județele Tulcea și Constanța, la programe de învățare practică derulate la angajatori, pe cuprinsul unui an școlar, conform planului de învățământ și a metodologiilor specifice unităților de învățământ cooptate, în termen de 24 de luni.

Principalele rezultatele propuse în cadrul proiectului vizează: informarea și consilierea psihoprofesională, organizarea de stagii de practică și specializarea în domeniul competențelor digitale pentru un număr de 144 de elevi, din județele Tulcea și Constanța.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.375.764,72 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 2.375.764,72 lei, ceea ce reprezintă un procent de 100%, împărțită astfel: valoarea nerambursabilă FSE: 2.019.400,03 lei; valoarea nerambursabilă din bugetul național: 356.364,69 lei; valoarea cofinanțării: 0,00 lei.
Informaţii suplimentare cu privire la proiect, se pot obţine de la Beneficiar, telefon 0240 506300, email: contact@asvd.ro, persoană de contact: Tamara Sirotencu – Manager proiect.