MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

DUPĂ ȘCOALĂ

DUPĂ ȘCOALĂ

Ce pot să fac după ce termin ciclu de învățământ profesional sau tehnologic?

Iată o întrebare, pe care elevii aflați în an terminal în unitățile de învățământ profesional sau tehnologic, și-o pot adresa, în ideea de a-și stabili noi obiective personale și profesionale, corelate cu realitatea.

Dar să le luăm pe rând.

Așadar dacă termină o școală profesională sau o filieră tehnologică, în mod implicit și într-un procent semnificativ, se presupune că un absolvent a obținut o calificare într-o ocupație. Cu o diplomă de calificare în buzunar, la penuria de personal existentă pe piața muncii, este imposibil să nu se găsească un loc de muncă și pentru proaspătul absolvent ieșit de pe băncile școlii. În fapt, în acest caz, provocarea nu este găsirea unui loc de muncă ci acceptarea unui loc de muncă, deoarece, de cele mai multe ori tinerii absolvenți se consideră foarte bine pregătiți și, ca urmare visează la un loc de muncă foarte bine plătit. Doar că ei nu sunt foarte bine pregătiți decât rare ori pentru că, chiar dacă știu teorie într-un domeniu, sub aspect practic pot deveni foarte buni profesioniști doar după câțiva ani de experiență practică, intensă și diversificată. Această logică nu implică știință. Ca și comparație, cu toții știm că și cel mai banal lucru dintr-o gospodărie, cum ar fi spre exemplu călcatul rufelor, poate fi deprins după mai multe încercări și erori, iar despre profesionalism … putem constata că și la 50 de ani tot nu știm să călcăm perfect dunga la pantaloni pentru că nu avem îndemânare.

Iată, ca o primă concluzie, că un absolvent trebuie să accepte să se angajeze și pe un loc de muncă, în ideea de a exersa și a căpăta experiență.

În ceea ce privește salariile, tinerii absolvenți, molipsiți oarecum de la societatea de zi cu zi, uită că, în salariul plătit de un angajator intră toată remunerația brută cheltuită de acesta cu forța de muncă. Altfel spus, taxele și impozitele pe care angajatorul le achită lunar la stat pentru un salariat sunt, în drept, banii munciți de acel salariat. În acest caz, Statul, pentru a nu alerga după fiecare persoană să-și plătească impozitele la salariu, a obligat angajatorul să-i rețină lunar salariatului taxele datorate Statului și să le achite în numele lui. Tot la capitolul salarii, mai există exemplul și concurența neloială a Statului care are mulți angajați pe care-i plătește cu dărnicie indiferent de implicarea, randamentul și profesionalismul acestora, aspect ce îi derutează și pe cei mai copți, darmite pentru tinerii absolvenți.

O a doua concluzie așadar, atunci când suntem angajați trebuie să înțelegem că munca noastră este efectiv plătită cu salariul brut nu doar cu cel net (primit în mână).

Un absolvent de profesională poate însă să ia în considerare continuarea studiilor prin înscrierea la liceu, fie pe filiera tehnologică, fie la seral. Ambele variante sunt bune și, în lumea în care trăim, este bine să avem liceul terminat din mai multe perspective, cum ar fi: specializarea ulterioară a studiilor prin participarea la cursuri noi, abordarea învățării universitare, exemplul propriu, etc.

Un absolvent de liceu tehnologic poate să continue cu studiile cu participarea la cursuri de specializare sau perfecționare, sau, de ce nu cu studii postliceale sau studii universitare.

Continuarea studiilor liceale pentru absolvenții unei școli profesionale este compatibilă cu angajarea, deoarece versiunea seral este foarte ofertantă ca timp și mod de învățare.

Și continuarea studiilor prin specializări sau perfecționări este compatibilă cu angajarea, deoarece de regulă cursurile de formare pentru adulți sunt organizate în sistem seral sau de week-end și, mai nou, în sistem online. Ingredientul esențial în acest caz este voința.

Ce nu ar trebui să facă un absolvent este să nu își reducă activitatea la munca în gospodărie sau la munca la negru și să nu-și ia o vacanță prelungită pornind de la premisa că are oricum suportul familiei. Sunt variantele care îl plasează pe o direcție personală greșită ce va conduce la o stagnare profesională din care, ulterior, poate ieși doar cu o motivație super puternică sau cu o voință de fier.

Observăm așadar că plaja variantelor de acțiune în calitate de absolvenți este diversificată și fiecare are la dispoziție capacitatea de a analiza și a acționa în consecință.