MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ

POCU / 633 / 6 / 14 / 130342

ACHIZIȚIE DIRECTĂ SERVICII PUBLICARE ONLINE COMUNICAT PRESĂ

ACHIZIȚIE DIRECTĂ SERVICII PUBLICARE ONLINE COMUNICAT PRESĂ

Data: 13.11.2020

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE, cod de identificare fiscală 28268640, cu sediul social în localitatea Tulcea, strada Elena Doamna, nr.17A, județ Tulcea, cod poștal 820065, România, telefon 0240506300, poștă electronică contact@asvd.ro, Lider proiect, organizează procedura de Achiziția directă de servicii de publicare a unui comunicat de presă în ediția online a unei publicații media, conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, pentru proiectul POCU/633/6/14/130342 cu titlul MIXT EDUCATIV PRIN STAGII DE PRACTICĂ, SMIS 130342.

Informațiile sunt detaliate în document anexat: Specificații tehnice.